• اخذ پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر چیست ؟

طبق ماده ۶ قانون تجارت هر تاجر و بازرگانی به جز کسبه جزء موظف است دفاتری را که وزارت دادگستری تعیین نموده است را داشته باشد .اشخاصی که شرکتی را ثبت می نمایند باید قبل از آغاز فعالیت خود در سال مالی جدید به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه نمایند. و سپس اظهار نامه پلمپ دفاتر را تنظیم نمایند. و بعد از آن به ثبت نام آن  اقدام نمایند. و نسبت به اخذ پلمپ دفاتر خود اقدام نمایند.

انواع دفاتر پلمپ شده

انواع دفاتر پلمپ شده شامل دفتر کپیه ، دفتر کل ، دفتر روزنامه و دفتر دارائی می باشد. برای اینکه اهمیت و اعتبار این دفاتر حفظ شود قانون برای تهیه آن ها مقرراتی وضع کرده است.طبق مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت باید،دفاتر کل و دارائی باید قبل از ثبت هرگونه معامله ای توسط نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضا شود.

تمامی این دفاتر باید بعد از اتمام هر سال به مدت ۱۰ سال نگهداری شوند.دفاتری که در اختیار افراد قرار می گیرد دفاتر ۵۰ برگ،۱۰۰ برگ و دویست برگ می باشند.

دفتر روزنامه

هر تاجری بعد از ثبت شرکت موظف است سالانه نسبت به اخذ آن اقدام نماید.تجار و بازرگانان کلیه محاسبات،مطالبات و نقل وانتقال دارائی شرکت را به طور روزانه در این دفتر ثبت می نمایند.

دفتر دارایی

در این دفتر تمامی اموال و دارایی منقول و غیرمنقول و بدهی ها و مطالبات سال گذشته ثبت می شود.به دلیل اینکه دفتر دارایی زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد بعضی از اشخاص به جای آن از ترازنامه یا بیلان استفاده می نمایند.

دفترکل

در این دفتر عملیات حسابرسی شرکت قبل از پایان سال مالی و به صورت سالانه ثبت می شود.در صورتی که تاجر عملیات مالی شرکت را در دفتر کل ثبت ننماید مشمول مالیات می شود.

دفترکپیه

در دفتر کپیه کلیه مراسلات و مطالبات شرکت ثبت می شود. و قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود باید توسط نماینده اداره ثبت امضا شود.به دفتر کپیه،دفتر آندیکاتور نیز می گویند.

مراحل درخواست اخذ پلمپ دفاتر در سامانه ثبت شرکت ها

مراحل اخذ پلمپ دفاتر

ابتدا به سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها به نشانیhttp://irsherkat.ssaa.ir  و بخش اخذ پلمپ دفاترتجاری مراجعه نمایید.در صورتی که متقاضی اخذ پلمپ دفاتر شخص حقوقی باشد باید درقسمت اطلاعات متقاضی پلمپ و بخش نوع شخص متقاضی،شخص حقوقی را انتخاب نمایید.

پس از آن تابعیت و شناسه ملی و شماره تماس تلفن ثابت و کدپستی را وارد نمایید.

بخش شروع سال مالی و ماه مالی را نیز تکمیل نمایید.شروع سال یا ماه و یا روز مالی براساس مراتبی که در اساسنامه شخصیت حقوقی ثبت شده است تعیین می شود.اما تاریخ پایان سال مالی توسط سیستم محاسبه می شود.

در مرحله بعد باید اطلاعات آدرس محل اخذ دفاتر پلمپ شده تکمیل شود.دفاتر پلمپ شده بعد از پلمپ به همان آدرسی که در سیستم وارد کرده ایم ارسال می شود.بنابراین اطلاعات این بخش را به درستی وارد نمایید.

اگر این شیوه در شهر مورد نظر شما وجود نداشته باشد باید به شیوه قدیم نسبت به اخذ پلمپ دفاتر خود اقدام نمایید.

در مرحله بعدی باید اطلاعات شخص حقوقی را بررسی نمایید و در صورت درست بودن آن ها گزینه تایید اطلاعات شخص حقوق را انتخاب نمایید در غیر این صورت به واحد ثبتی مورد نظر مراجعه نمایید.

در مرحله بعدی به کاربران شماره پیگیری داده می شود.

پس از آن سمت تکمیل کننده اظهارنامه را تعیین نمایید و اطلاعات مربوط به یک نفر اعضای هیئت مدیره را در سامانه وارد نمایید.

در گام بعدی اطلاعات سایر اعضای هیئت مدیره را وارد نمایید و پس از تکمیل اطلاعات بر روی گزینه گام بعدی کلیک نمایید تا وارد مرحله بعدی شوید.

در اینجا باید عضو هیئت مدیره،سمت اشخاص هیئت مدیره،مدت ماموریت و تاریخ شروع سمت را وارد نمایید.

پس از آن وضعیت حدود حق امضا اعضای هیئت مدیره و سمت اعضای هیئت مدیره را تعیین نمایید.

بعد از آن فرم دفتر مورد تقاضای شخص را باید تکمیل نمایید و نوع دفتر مورد درخواست شخص،دفتر کل و روزنامه و تعداد برگ ها و جلد های دفتررا تعیین نمایید و اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.

بعد ازپایان این مراحل به صفحه تایید صحت اطلاعات وارد می شوید.در این مرحله باید گزینه تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب نمایید.

پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه و انجام درست تمامی مراحل بالا و انتخاب دکمه پذیرش نهایی،باید اصل اظهارنامه پلمپ دفاتری که از اینترنت دریافت شده مهر و امضا شود وهمراه با سایر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت فرستاده شود.

بعد از ارسال مدارک و دریافت کد پیگیری گزینه پلمپ دفاتر را انتخاب نمایید.کد پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به اداره پست را در سامانه وارد نمایید و در پایان گزینه پذیرش نهایی را انتخاب نمایید.

پس از ارسال مدارک،کارشناس مربوطه مدارک را بررسی نماید چنانچه مورد تاید قرار گرفت اجازه پرداخت وجه اخذ پلمپ دفاتر صادر می شود.

در این صورت متقاضی باید وارد سامانه شود و مبلغ مورد نظر را به صورت اینترنتی پرداخت نماید.

نکته :در صورتی که متقاضی به دفتر خاصی نیاز داشته باشد باید بعد از انجام مراحل بالا به اداره پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی

کپی کارت ملی

کپی پروانه کسب یا مجوز فعالیت

مدارک اخذ پلمپ دفاتر

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر اشخاص حقوقی

کپی کارت ملی مدیرعامل و مهر شرکت

کپی روزنامه تاسیس شرکت

در صورت ایجاد تغییرات در شرکت،ارائه کپی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

در صورت انجام مراحل اخذ پلمپ دفاتر توسط نماینده یا وکیل شرکت،ارائه وکالتنامه یا معرفی نامه